Byta tak på huset

Yttertaket är något man inte tänker på speciellt ofta, så länge det gör sitt jobb utan problem det vill säga. Men även om det inte är något direkt fel med taket kan det finnas fördelar med att byta ut det.

De flesta takbyten görs då taket har blivit skadat på ett sätt eller annat och det vanligaste är ju då att man lägger nytt tak av samma typ man hade tidigare. Det finns fördelar med detta då man bland annat vet att huset är byggt att hålla uppe den typen av tak. Tänk även på vikten av all snö under vintern. Går man från ett lätt till ett betydligt tyngre tak måste man alltid se till att det klarar av den nya vikten. Det blir också en fråga om lutning då inte alla tak är passade för alla olika lutningar.

Beroende på vilket typ av tak man väljer kan ett takbyte vara en ganska dyr investering, men en investering som ofta är värt pengarna. Vill man hålla ned priset något kan det vara en god idé att köpa ett tak som man själv kan lägga så slipper man utgiften att anlita en takläggare eller entreprenör för jobbet. Plåt kan vara ett bra alternativ som har även andra fördelar. När du köper plåt får du med monteringsanvisningar så du kan lägga det själv.

Undertaket är också något man måste ta med i beräkningen då detta likaväl kan behöva göras om, antingen i delar eller helt och hållet. Det är viktigt att göra denna inspektion i förväg så man kan räkna på hur mycket mer det kommer att kosta och hur mycket längre arbetet kan tänkas ta. Det finns flera olika typer av undertak. På äldre hus stöter man ibland på spåntak eller halm. Halm är förvånansvärt hållbart men kräver underhåll och det är få verksamma hantverkare i landet som lägger halmtak. Spåntak i gott skick behöver du inte ta bort när du lägger på nytt ytskikt, du kan täcka över det med masonit och installera plåt eller tegel ovanpå. I nyare byggnader är det vanligt med endast masonit mellan takstolarna, det finns alltså ingen råspont att gå på. I såna konstruktioner får du vara försiktig var du sätter fötterna.

Det är också värt att kontrollera om man behöver bygglov för att lägga ett annat typ av tak. Om ens område har en detaljplan kan det också finnas begränsningar på vilket typ av tak man har tillstånd att lägga. Se därför alltid till att kontakta kommunen i förväg och bekräfta.